გაბრიაძის თაეატრი

გაბრიაძის თეატრი იხ. მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი.