გაბრიჭიძე თამაზ გიორგის ძე

გაბრიჭიძე თამაზ გიორგის ძე