გაბრიელ II

გაბრიელ II, ქართლის კათოლიკოსი IX ს. 30–50-იან წლებში.